Beste leden van de K.P.V Zenderen,

Op het moment dat we de activiteiten weer kunnen hervatten, horen jullie dat zo spoedig mogelijk. Dit doen we dan via telefoon, de VOX en natuurlijk onze website.

We hopen jullie binnenkort weer te ontmoeten.


Bestuur K.P.V. Zenderen.