Allereerst willen wij als bestuur iedereen een gezond en goed 2021 toewensen.

Wij, bestuur van de Katholieke Plattelands Vrouwen (K.P.V.) hebben wederom ons best gedaan om een gevarieerd en informatief programma samen te stellen.

Wij hopen dat het nieuwe jaarprogramma van 2020 jullie aanspreekt, zodat wij weer op een grote opkomst mogen rekenen.

De contributie bedraagt 20 euro voor alle leden.