Allereerst willen wij als bestuur iedereen een gezond en goed 2022 toewensen.

Ondanks de Coronamaatregelen is het bestuur van de Katholieke Plattelands Vrouwen (K.P.V.) begonnen met het maken van een nieuw programma voor 2022. We zullen regelmatig bekijken of de geplande activiteiten kunnen doorgaan.

De contributie voor 2022 bedraagt 20 euro voor alle leden, daarnaast vragen we een bijdrage van €2 per avond.