Allereerst willen wij als bestuur iedereen een gezond en goed 2024 toewensen.

Wij, bestuur van de Katholieke Plattelands Vrouwen (K.P.V.) hebben weer ons best gedaan om een gevarieerd en informatief programma samen te stellen.

Wij hopen dat het nieuwe jaarprogramma jullie aanspreekt, zodat we weer op een grote opkomst mogen rekenen.

De contributie voor 2024 bedraagt 25 euro voor alle leden, daarnaast vragen we een bijdrage van €2 per avond tenzij anders vermeldt.

Betalen voor 1 maart a.s.:

U kunt de contributie betalen contant, per tikkie of overmaken op bankrekeningnr. :

NL74 RABO 0309 4360 95 van de Rabobank t.n.v. K.P.V. Zenderen o.v.v. Contributie 2024.